projekt nr 85

85. Uporządkowanie terenu przy ulicy "Na Skarpie", działka 98/34


Lokalizacja projektu

KOSZALIN UL.NA SKARPIE, DZIAŁKA NR.89/34 o powierzchni 4528m2, OBR. EWIDENCYJNY NR 15.WŁAŚCICIEL GMINA MIASTO KOSZALIN W ZARZĄDZANIU ZDiT OBOK SKLEPU 'BIEDRONKI' I POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE REKULTYWACJI TERENU (-CZĘŚCI DZIAŁKI NR 89/34 o pow. ok 2700m2 )CZYLI PRZYWRÓCENIE ZDEWASTOWANEMU ZANIECZYSZCZONEMU I ZANIEDBANEMU TERENOWI WARTOŚCI UŻYTKOWYCH POPRZEZ WŁAŚCIWE UKSZTAŁTOWANIE RZEŹBY TERENU, PRZYGOTOWUJĄC GO DOCELOWO, POD FUNKCJĘ WYNIKAJĄCA Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEGO TERENU Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH.
POPRAWI TO TAKŻE ZNACZNIE ESTETYKĘ OSIEDLA I TEJ CZĘŚCI MIASTA ORAZ ZWIĘKSZY FUNKCJONALNOŚĆ TERENU. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROJEKT MOŻE ZAWIERAĆ RÓŻNE NANIESIENIA I NASADZENIA NIE KOLIDUJĄCE Z PRZYSZŁĄ ZABUDOWĄ. CZĘŚĆ TERENU OBJĘTĄ PROJEKTEM ZAZNACZONO NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 36.KOLOREM ZIELONYM