projekt nr 25

25. Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej dla Koszalina


Lokalizacja projektu

Miasto Koszalin - wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Opis projektu

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej z funkcją zapowiedzi głosowej, mają za zadanie wyświetlać i komunikować pasażerom oczekującym na przystanku, czas oczekiwania na odjazd wybranej przez nich linii. Informacja głosowa zostanie odtworzona na żądanie - po naciśnięciu przycisku. Tablice nie prezentują czasów rozkładowych, tylko rzeczywiste skalkulowane na podstawie pozycji GPS autobusu. Wyświetlane treści: nazwa przystanku na którym znajduje się pasażer, godzina, numer i kierunek linii, czas (w minutach) jaki pozostał do odjazdu wybranej przez pasażera linii. Dane prezentowane są chronologicznie, a każdy zrealizowany odjazd jest zastępowany przez kolejny. Ilość wyświetlanych wierszy-ok. 10.
Informacje głosowe komunikują: numer, kierunek i czas jaki pozostał do odjazdu poszczególnych linii - zgodnie z kolejnością prezentowanych na tablicy treści.
Przystankowe dwustronne tablice LED zostaną zamontowane na niezależnych wysięgnikach w obrębie przystanków wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Miasta.
Projekt obejmuje zakup i montaż w/w tablic.