projekt nr 5

5. Gazeta Odkrywcza - wydanie drukiem bezpłatnego miesięcznika o historii Koszalina i regionu


Lokalizacja projektu

Schron przeciwatomowy pod hotelem Gromada w Koszalinie

Opis projektu

„Gazeta Odkrywcza" to miesięcznik zarejestrowany przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy w Koszalinie. Z założenia jest wydawnictwem bezpłatnym dla czytelników. Celem projektu jest wydawanie Gazety Odkrywczej drukiem w nakładzie 500 egz. przy objętości 16 stron A4 w pełnym kolorze na zakupionej kolorowej drukarce laserowej A3 oraz zabezpieczenie środków na materiały w postaci papieru i środków na prace redakcyjne i graficzne na okres min. 1 roku. Takie rozwiązanie pozwoli na samodzielny druk również po okresie 1 roku i zdobyciu potrzebnych środków. Prace redakcyjne oraz druk odbywać się będą w Salonie Historycznym (schron pod hotelem Gromada).Projekt przewiduje gaże za napisane artykuły oraz prace graficzne, koordynacje działań, gromadzenie materiałów oraz planowanie kolejnych wydań. Gazeta Odkrywcza dystrybuowana będzie w recepcji hotelu Gromada, Salonie Historycznym podczas imprez i zwiedzania, Archiwum Państwowym w Koszalinie, na giełdach kolekcjonerskich oraz podczas wyjazdowych imprez historycznych.