projekt nr

Chodnik ul. Morska 78-80


Zdjęcie do projektu Chodnik ul. Morska 78-80

Lokalizacja projektu

Teren przed budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Koszalinie, przy ul. Morskiej 78-80, na działkach nr 79/15, 79/16, 79/17 i 79/18 w obrębie ewidencyjnym 0011.

Skrócony opis

Budowa chodnika, umożliwiającego mieszkańcom budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Morskiej 78-80 dojście do ich lokali mieszkalnych. W chwili obecnej chodnika przy budynku brak. Mieszkańcy przemieszczają się po terenie gruntowym o nierównej nawierzchni, na której podczas opadów atmosferycznych często utrzymują się kałuże.

Opis projektu

W ramach osiedlowego projektu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 na Osiedlu Morskim w Koszalinie autorzy proponują wybudowanie chodnika, umożliwiającego mieszkańcom budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Morskiej 78-80 dojście do ich lokali mieszkalnych. W chwili obecnej chodnika przy budynku brak. Mieszkańcy przemieszczają się po terenie gruntowym o nierównej nawierzchni, na której podczas opadów atmosferycznych często utrzymują się kałuże. W załączeniu fotografie przedstawiające stan obecny przedmiotowego terenu.
Proponuje się budowę nowego chodnika z kostki lub płyt betonowych na podbudowie zgodnie z załączonym szkicem. Chodnik wzdłuż frontu budynku mieszkalnego (działka 79/17) na kierunku NW - SE o długości ok. 35 metrów i szerokości 1,5 m od strony NW dochodzi do granicy działki 79/17, a od strony SE do zespołu śmietnikowego, zlokalizowanego na utwardzonym placu betonowym na działce 79/18. Chodnik łączy się z projektowanymi dwoma chodnikami na kierunku NE - SW od wejść do budynku (klatka 78 i 80), odpowiednio przez działkę 79/16 i 79/15, do chodnika ze ścieżką rowerową od strony SW. Długość obu chodników - około 15 metrów, szerokość - 1,5 metra. Projektowany przebieg chodnika jest propozycją, która może ulec zmianie ze względu na przebiegające pod powierzchnią sieci i instalacje.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie1 000 zł
2Bieżące remonty i konserwacja1 000 zł
Łącznie: 2 000 zł

Załączniki