projekt nr 19

19. Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść bez odpoczynku


Lokalizacja projektu

ul. Sybiraków, Śniadeckich, Fałata, Chrząszczyńskiego, Jana Pawła II, Zwycięstwa, Władysława IV, Monte Cassino, Morska

Skrócony opis

Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść tak długich odcinków bez odpoczynku

Opis projektu

Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść tak długich odcinków bez odpoczynku. Sugerowane miejsca ustawienia ławek to ul. Sybiraków, Śniadeckich, Fałata, Chrząszczyńskiego, Jana Pawła II, Zwycięstwa, Władysława IV, Monte Cassino, Morska

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach