projekt nr 1

1. "Sekundniki" - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych


Skrócony opis

Projekt zakłada montaż na wyszczególnionych w pkt 5 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 20 szt. (ilość nie zmienia się w przypadku zmiany lokalizacji)

Opis projektu

Projekt zakłada montaż na wyszczególnionych w pkt 5 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 20 szt. (ilość nie zmienia się w przypadku zmiany lokalizacji).
- skrzyżowanie ul. Władysława IV / ul. Monte Cassino
- skrzyżowanie ul. Fałata / ul. Młyńskiej / ul. Monte Cassino
Zasadność zainstalowania wyświetlaczy czasowych na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną w Koszalinie w głównej mierze ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, płynnej komunikacji drogowej oraz ograniczenie kosztów.
Odbiorcami projektu będą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno piesi jak i kierowcy mieszkający lub tylko przejeżdżający przez Koszalin, a w szczególności dla kierujących samochodami wielkogabarytowymi, których kolizje drogowe lub wypadki charakteryzują się najbardziej tragicznymi skutkami. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszystkie służby miejskie odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe). Projekt ten jest projektem ogólnomiejskim, całorocznym i całodobowym.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki