projekt nr 4

4. Parking przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a


Opis projektu

Projekt polega na wykorytowaniu, utwardzeniu i położeniu płyt ażurowych w miejscu obecnego "parkingu". Wyznaczeniu poszczególnych miejsc parkingowych i oznakowaniu dwóch miejsc dla niepełnosprawnych. Wymianie krawężników.

Opis lokalizacji

Utwardzenia miejsc postojowych na działce nr 69/19 w obrębie ewidencyjnym nr 17 stanowiącej pas drogowy drogi ul. Jana Baczewskiego.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach