projekt nr

KOSZ


Zdjęcie do projektu KOSZ

Skrócony opis

Kompleksowa realizacja Ogrodu Społecznego KOSZ (Koszaliński Ogród Społeczności Zaangażowanej). Projekt zakłada rewitalizacje podwórka, na którym powstaje ogród społeczny oraz przygotowanie odpowiedniej ogrodowej infrastruktury.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie w Koszalinie Ogrodu Społecznego przyjaznego wszystkim miejsca do miejskiej uprawy roślin. Na terenie ogrodu będzie promowana postawa obywatelska, świadomość ekologiczna, wolontariat, praca na rzecz wspólnego dobra. Wspieranie relacji międzyludzkich, poczucia bezpieczeństwa i przynależności.

Zakup narzędzi oraz budki na narzędzia, altanki, podstawowej infrastruktury (lampy, kosze na śmieci, ławki), roślin i nasion.

Ogród Społeczny będzie ogólnodostępnym miejscem spotkań, rekreacji, integracji, warsztatów, wystaw i wszelkich inicjatyw.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki