projekt nr

KOSZ


Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie w Koszalinie Ogrodu Społecznego przyjaznego wszystkim miejsca do miejskiej uprawy roślin. Na terenie ogrodu będzie promowana postawa obywatelska, świadomość ekologiczna, wolontariat, praca na rzecz wspólnego dobra. Wspieranie relacji międzyludzkich, poczucia bezpieczeństwa i przynależności.

Zakup narzędzi oraz budki na narzędzia, altanki, podstawowej infrastruktury (lampy, kosze na śmieci, ławki), roślin i nasion.

Ogród Społeczny będzie ogólnodostępnym miejscem spotkań, rekreacji, integracji, warsztatów, wystaw i wszelkich inicjatyw.

Opis lokalizacji

kwartał pomiędzy ulicami: Laskonogiego, Zwycięstwa, 1 Maja, Wyszyńskiego. działka nr. 21.20/15

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach