projekt nr

Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6 ,8 ,10 i Młyńska 17 w Koszalinie


Skrócony opis

Podwórko przy ul. Zawiszy Czarnego 6, 8, 10 w Koszalinie oraz Młyńskiej 17 - rewitalizacja podwórka wspólnego dla w/w ulic. Podwórko użytkowane przez kilka podmiotów, wspólnoty mieszkaniowe, budynki mieszkalne prywatne oraz punkty usługowe: fryzjer, kosmetyczna oraz inne punkty usługowe. Podwórko wewnętrzne w centrum miasta wymaga uporządkowania i estetyzacji.

Opis projektu

Przy rewitalizacji projektu należy uwzględnić zagospodarowanie podwórka poprzez:
- wyrównanie terenu zniszczonego przy budowie budynku mieszkalnego a także liczne pojazdy parkujące na terenie podwórka,
- remont drogi dojazdowej oraz wyznaczenie dojścia dla pieszych
- wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów oraz oznakowanie terenu
Do degradacji i zniszczenia terenu częściowo przyczyniła się prowadzona budowa budynku mieszkalnego w 2017 przy ul. Marii Ludwiki.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie czystosci - sprzątanie terenu 1 500 zł

Załączniki