projekt nr

Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6 ,8 ,10 i Młyńska 17 w Koszalinie


Opis projektu

Przy rewitalizacji projektu należy uwzględnić zagospodarowanie podwórka poprzez:
- wyrównanie terenu zniszczonego przy budowie budynku mieszkalnego a także liczne pojazdy parkujące na terenie podwórka,
- remont drogi dojazdowej oraz wyznaczenie dojścia dla pieszych
- wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów oraz oznakowanie terenu
Do degradacji i zniszczenia terenu częściowo przyczyniła się prowadzona budowa budynku mieszkalnego w 2017 przy ul. Marii Ludwiki.

Opis lokalizacji

działka nr 243/7 obręb 20

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach