projekt nr

Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia - Koszalina


Lokalizacja projektu

miejsca ogólnodostępne należące do Miasta

Skrócony opis

Integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w imprezach:
Kochajmy się - Walentynki
Dzień Kobiet
Dzień Matki i Dziecka
Dzień Seniora
Żegnaj Lato, Witaj Jesień

Opis projektu

Udział mieszkańców w organizowanych imprezach buduje poczucie jedności, solidarności społecznej i odpowiedzialności za osiedle.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach