projekt nr

Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia - Koszalina


Opis projektu

Udział mieszkańców w organizowanych imprezach buduje poczucie jedności, solidarności społecznej i odpowiedzialności za osiedle.

Opis lokalizacji

miejsca ogólnodostępne należące do Miasta

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach