projekt nr

Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Dębowej


Lokalizacja projektu

nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Koszalin, położona w obrębie ewidencyjnym nr 29, o numerze 401/2, przy ulicy Dębowej, dla której obowiązuje MPZP uchwalony uchwałą Rady Miasta nr LV-660-210 w dniu 26.06.2010r, oznaczony

Skrócony opis

Proponujemy utworzenie Parku Naturalnego w terenie zielonym położonym pomiędzy ulicami Dębową, Mahoniową i Palmową. Zagospodarowanie terenu zakłada utwardzenie ścieżek leśnych przeznaczonych dla spacerowiczów i biegaczy, utworzenie polany centralnej osłoniętej ciekawymi aranżacjami roślinnymi, wraz z ławkami i latarniami parkowymi. Wszystko zaaranżowane w sposób proekologiczny i przyjazny naturze.

Opis projektu

Teren zielony przy ulicy Dębowej porośnięty lasem zasługuje w naszej opinii na gruntowne uporządkowanie i zagospodarowanie w taki sposób aby z jednej strony zachować i wyeksponować jego różnorodne walory naturalne, a z drugiej strony uczynić go przyjaznym dla mieszkańców osiedla. Zagospodarowanie i utworzenie Parku Naturalnego w sposób proekologiczny to znakomity sposób by stworzyć miejsce z którego korzystać będą mogły osoby w różnym wieku i o różnych potrzebach wypoczynku.Zakładamy utwardzenie wewnątrz Parku ścieżki o długości prawie 200m, biegnącej od ulicy Mahoniowej do ulicy Dębowej, która dedykowana będzie zarówno spacerowiczom jak i biegaczom. Proponujemy utworzenie polany centralnej o średnicy około 15 metrów, która dawałby możliwość odpoczynku, zakładamy by polana centralna zbudowana była na planie okręgu, otoczona ciekawą aranżacją roślin, oświetlona latarniami parkowymi, by zostały na niej ustawione ławki i kosze na odpady. Część ścieżki leśnej od ulicy Mahoniowej proponujemy także nieco poszerzyć i wykonać nasadzenia roślinne dla podkreślenia ciekawego charakteru znajdujących się tam drzew porośniętych bluszczem, przy jednoczesnym zamontowaniu ławek oraz koszy na odpady i ustawieniu dwóch latarni parkowych. Po wcześniejszych działaniach, które doprowadziły do usunięcia połamanych drzew, uprzątnięcia terenu oraz utwardzenia drogi, teren ten zyskał znacznie na atrakcyjności i odwiedzany jest codziennie przez wielu mieszkańców. Dlatego proponowane przez nasz dalsze działania polegające na utworzeniu miejsc do wypoczynku oraz ścieżek spowodują w przyszłości wpisanie się parku jako stałego miejsca odwiedzin mieszkańców osiedla.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1wywóz nieczystośc z koszy na smieci 2 500 zł
2pielęgnacja zieleni2 000 zł
3sprzątanie parku 2 500 zł
Łącznie: 7 000 zł