projekt nr 10

10. Modernizacja i zagospodarowanie terenu położonego w Koszalinie przy ul. Poprzecznej 6 a,b,c,d,e,f,g.


Lokalizacja projektu

Teren należy do Urzędu Miasta Koszalin.

Skrócony opis

Celem projektu jest modernizacja i poprawienie infrastruktury terenu. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla oraz umożliwi dojazd karetek pogotowia i pojazdów straży pożarnej do klatek schodowych, co obecnie jest to niemożliwe.Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wpłynie na ich bezpieczeństwo.

Opis projektu

W ramach projektu planowane jest:
1. położenie nawierzchni asfaltowej na drodze,ażeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom i estetykę podwórka - na odcinku 200mx130,00zł.=26 000,00zł,
2. poszerzenie drogi wokół trawnika dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym mieszkańcom osiedla,ponieważ nie mamy chodników oraz zapewnić dojazd karetek pogotowia i pojazdów straży pożarnej do klatek schodowych - na długości 400m x130,00zł.=52 000,00 zł.,
3. likwidacja dotychczasowych krzewów i zasadzenie nowych roślin ozdobnych w celu poprawienia estetyki podwórka i lepszego miejsca wypoczynku,
4. zakup plandeki ochraniającej piaskownicę dla dzieci dla jej ochrony przed zwierzętami,
5. zakup domku dla dzieci w celu uatrakcyjnienia wspólnych zabaw i integracji dzieci,
6. założenie pergoli od strony południowo-zachodniej trawnika, ponieważ wieją z tamtej strony nieprzyjemne wiatry i tworzą się przeciągi,
7. zakup i montaż ławki dla odpoczywających seniorów,
8. zakup  kosza na śmieci, ponieważ nie ma w ogóle śmietników na drobne śmieci.

W powyższej sprawie złożyliśmy listy otwarte do Pani Lucyny Sitarczyk  Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych, Pani Ewy Ciszek Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu oraz Rady Osiedla Lechitów z prośbą o poparcie tej społecznej inicjatywy.
Realizacja powyższych zamierzeń znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i estetykę osiedla poprzez wydanie pieniędzy publicznych zgodnie z oczekiwaniami obywateli.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

-