projekt nr

Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Pigwowej


Lokalizacja projektu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 474/39 w obrębie nr 29, zlokalizowana w Koszalinie pomiędzy ulicami Pigwowa, Oliwkowa i Mirtowa, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z uchwałą RM nr nr LV-660-210, z 

Skrócony opis

Teren znajdujący się pomiędzy ulicami Pigwową, Mirtową i Oliwkową to obszar około 1,5ha porośnięty lasem i krzewami. Niestety w obecnej chwili mocno zaniedbany i wymagający uprzątnięcia, jednak położenie terenu, jego charakter oraz istniejąca roślinność doskonale nadają się utworzenie w tym miejscu naturalnego parku, założenia w nim ścieżek spacerowych i polany do wypoczynku, otoczonej roślinami.

Opis projektu

Teren zielony przy ulicy Pigwowej porośnięty lasem zasługuje w naszej opinii na gruntowne uporządkowanie i zagospodarowanie w taki sposób aby z jednej strony zachować i wyeksponować jego różnorodne walory naturalne, a z drugiej strony uczynić go przyjaznym dla mieszkańców osiedla. Zagospodarowanie i utworzenie Parku Naturalnego w sposób proekologiczny to znakomity sposób, by stworzyć miejsce z którego korzystać będą mogły osoby w różnym wieku i o różnych potrzebach wypoczynku.Zakładamy utwardzenie wewnątrz Parku ścieżek o długości prawie 220m, dedykowanych zarówno spacerowiczom, jak i biegaczom. Proponujemy utworzenie polany o powierzchni około 240 metrów kwadratowych, która dawałaby możliwość odpoczynku. Zakładamy, by polana zbudowana była na planie prostokąta, otoczona ciekawą aranżacją roślin, oświetlona latarniami parkowymi, by zostały na niej ustawione ławki i kosze na odpady.  Jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas dalsze działania polegające na utworzeniu miejsc do wypoczynku oraz ścieżek spowodują w przyszłości wpisanie się parku jako stałego miejsca odwiedzin mieszkańców osiedla.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie terenu 2 000 zł
2wywóz odpadów 2 000 zł
3konserwacja roślinności 2 000 zł
4konserwacja ławek
Łącznie: 6 000 zł