projekt nr

Monitoring Orlika i Placu zabaw w Jamnie


Opis projektu

Zakup i montaż systemu monitoringu składającego się z rejestratora oraz 2 kamer w okolicy Orlika, wiaty oraz placu zabaw. System mógłby być połączony z ogólnomiejskim monitoringiem lub z rejestratorem umiejscowionym w pomieszczeniu socjalnym Orlika.

Opis lokalizacji

Teren Orlika w Jamnie

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach