projekt nr

Monitoring Orlika i Placu zabaw w Jamnie


Skrócony opis

Zakup i montaż systemu monitoringu składającego się z rejestratora oraz 2 kamer w okolicy Orlika, wiaty oraz placu zabaw

Opis projektu

Zakup i montaż systemu monitoringu składającego się z rejestratora oraz 2 kamer w okolicy Orlika, wiaty oraz placu zabaw. System mógłby być połączony z ogólnomiejskim monitoringiem lub z rejestratorem umiejscowionym w pomieszczeniu socjalnym Orlika.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki