projekt nr

AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych, jak i dzieci


Opis projektu

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, analizuje rytm pracy serca i jeśli jest to konieczne wyzwala impuls elektryczny. Impuls przepływając przez mięsień sercowy przywraca jego prawidłową pracę. Urządzenie za pomocą poleceń głosowych krok po kroku prowadzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.
Projekt polega na zakupie i instalacji urządzenia AED umieszczonego w specjalnej szafce/kapsule miejscu publicznym oraz przeszkoleniu osób z obsługi defibrylatora AED.

Opis lokalizacji

Dokładna lokalizacja sprzętu zostanie wytypowana przy realizacji zadania.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach