projekt nr

AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych, jak i dzieci


Lokalizacja projektu

Dokładna lokalizacja sprzętu zostanie wytypowana przy realizacji zadania.

Skrócony opis

Projekt polega na zakupie i instalacji urządzenia AED umieszczonego w specjalnej szafce/kapsule w miejscu publicznym oraz przeszkoleniu osób z obsługi defibrylatora AED.

Opis projektu

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, analizuje rytm pracy serca i jeśli jest to konieczne wyzwala impuls elektryczny. Impuls przepływając przez mięsień sercowy przywraca jego prawidłową pracę. Urządzenie za pomocą poleceń głosowych krok po kroku prowadzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.
Projekt polega na zakupie i instalacji urządzenia AED umieszczonego w specjalnej szafce/kapsule miejscu publicznym oraz przeszkoleniu osób z obsługi defibrylatora AED.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Elektrody (okres trwałości 2 lata)185 zł
2Bateria (4 lata żywotności)469 zł
Łącznie: 654 zł