projekt nr

Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla


Opis projektu

W ramach planowanej inwestycji należy wykonać dokumentację projektową. Kolejny etap to przygotowaniu terenu, czyli wykonanie zagłębienia w zależności od rodzaju gruntu i obciążenia nawierzchni. Następnie ustawienie krawężników i przygotowanie podbudowy stabilizującej grunt oraz warstwy podkładowej. Na koniec ułożenie kostki brukowej. Należy również zapewnić łagodny podjazd dla wózków dziecięcych.

Opis lokalizacji

Obręb 28, nr działki: 269/13 i 269/14

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach