projekt nr 2

2. Remont chodnika przy wspólnocie 2-12 ul. F. Ratajczaka w Koszalinie


Lokalizacja projektu

ul. Ratajczaka 2 - 12 w Koszalinie

Skrócony opis

Kapitalny remont chodnika

Opis projektu

W ramach projektu ma zostać przeprowadzony kapitalny remont chodnika, który nie był remontowany ani naprawiany od ponad 50 lat. Chodnik ma szerokość 5 m i długość 40 m wzdłuż bloku.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach