projekt nr 14

14. Przystanek rowerowy wraz z aleją dębową i strumykiem - miejsce wypoczynku i rekreacji w Koszalinie-Lubiatowie.


Opis projektu

Projekt zakłada montaż na działce miejskiej nr 54 obręb 40 :

1 szt. zadaszonej wiaty z siedziskami,
4 szt. stojaków na rowery,
1 szt. zadaszonej tablicy informacyjnej o trasach rowerowych, ich stopniu trudności itd. i innych atrakcjach w okolicy tras rowerowych,
5 szt. ławek ze stołami do spożywania posiłków,
2 szt. naturalnych pni oczyszczonych z kory do siedzenia,
1 szt. pompy do wody na utwardzonym podłożu z odpływem,
2 szt. pojemników na śmieci zlokalizowanych w pobliżu stojaków na rowery oraz zadaszonej wiaty.

Projekt zakłada także wykonanie prac porządkowych na zaniedbanej obecnie działce miejskiej nr 54 obręb 40 w/g projektu zagospodarowania tego terenu, który w głównych założeniach ma uwzględniać ;

1. Zdobycie opinii MWiK oraz wycięcie starych i spróchniałych drzew, konarów, gałęzi oraz innej roślinności wokół rosnących tam dębów tak, by odsłonić pierwotne założenie alei dębowej i przywrócić możliwość
spacerowania tą aleją ( naturalistyczne uporządkowanie terenu )
2. Udrożnienie strumyka ( obecnie bagno-rozlewisko ) i uporządkowanie obydwu brzegów istniejącego strumyka
3. Wykonanie tymczasowego bezpiecznego zjazdu z ulicy Lubiatowskiej na teren przystanku rowerowego
4. Pozostawienie części obecnej roślinności ( w wybranych miejscach) w stanie niezmienionym tak, aby zachować naturalistyczny charakter otoczenia.
5. Wkomponowanie w tą działkę potencjalnego placu zabaw ( także o charakterze naturalistycznym - z drewna, kłód drewnianych i pni).

Opis lokalizacji

Obręb 40 , działka miejska nr 54 przy ulicy Lubiatowskiej, przeznaczona w planach zagospodarowania pod cele rekreacyjne

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach