projekt nr 2

2. AED Koszalin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i rozwój publicznego dostępu do defibrylacji w mieście Koszalin


Lokalizacja projektu

teren całego miasta Koszalin

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Koszalin, poprzez rozwój publicznego dostępu do defibrylacji automatycznej AED w mieście Koszalin oraz bezpłatne przeszkolenie mieszkańców z użycia tych urządzeń i udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zycia.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Koszalin, poprzez rozwój publicznego dostępu do defibrylacji automatycznej AED w mieście Koszalin oraz bezpłatne przeszkolenie mieszkańców z użycia tych urządzeń i udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Dodatkowym elementem będzie oznakowanie na miejskich ulicach dróg prowadzących do urządzeń ratujących życie - AED. Bezpłatne szkolenia polegałyby na 12 cyklicznych spotkaniach dla wszystkich chętnych np. na rynku przed ratuszem w celu zachęcenia mieszkańców do szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i prawidłowego użycia defibrylatora AED. Dodatkowym elementem projektu jest aplikacja na urządzenia mobilne lokalizująca najbliższe defibrylatory AED względem położenia użytkownika. Aplikacja zawierała będzie także skróty do bezpośredniego połączenia z numerami alarmowymi oraz instrukcje postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.  
Wytypowane miejsca (załącznik) to np: teatry, kina, przedszkola, urzędy, spółdzielnie, szkoły, dworce, przystanki lub autobusy MZK oraz urządzenia wolnostojące.
Dodatkowo przekazanie do szkół i grup ratowniczych defibrylatorów szkoleniowych oraz fantomów do szkoleń w celu najlepszego przygotowania uczniów do niesienia pomocy.
UZASADNIENIE:
Badania prowadzone i publikowane przez największe towarzystwa ratownicze na świecie dowodzą, że 90% wszystkich nagłych zatrzymań krążenia (NZK) na świecie występuje w mechanizmie migotania komór. Defibrylator jest jedynym urządzeniem mogącym odwrócić ten stan i przywrócić prawidłową pracę serca. Badania wykazują także, że po upływie 10-15 minut od wystąpienia NZK i braku pomocy (defibrylacji) zmiany w organizmie są już nieodwracalne i śmiertelne. W praktyce wygląda to tak, że z każdą minuta bez pomocy ucieka około 10% szans na powrót spontanicznego krążenia i powrót Pacjenta do zdrowia. Przy obecnej liczbie wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego prawdopodobieństwo wystąpienia NZK i braku wolnego ZRM jest bardzo duże. Średni czas dojazdu ZRM w mieście wynosi około 8 minut. Kiedy ambulanse stacjonujące w Koszalinie zadysponowane są do innych wezwań czas ten znacznie się wydłuża W takich przypadkach dysponowane są najbliższe ZRM z Białogardu, Bobolic, Kołobrzegu, Lejkowa, Darłowa, a czas dojazdu tych zespołów to około 25-30 minut. Rozmieszczenie automatycznych defibrylatorów AED oraz odpowiednie przeszkolenie mieszkańców, może w znacznym stopniu przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa oraz skutecznie udzielanie pomocy osobom w stanie Nagłego Zatrzymania Krążenia do czasu przyjazdu ZRM.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1średnio co 5 lat nalezy wymienić baterie i elektrody w kazdym użądzeniu - cena za 30szt20 000 zł