projekt nr 5

5. Biletomaty bezgotówkowe


Opis projektu

Projekt obejmuje zakup i montaż biletomatów w autobusach komunikacji miejskiej. Urządzenia dadzą pasażerom możliwość
bezgotówkowego zakupu biletów jednorazowych i czasowych: 30 - 60 minutowych oraz dobowych. Korzystanie z biletomatu jest
intuicyjne. Płatność odbywa się w formie bezgotówkowej, tj.: zbliżeniowo, z użyciem kodu PIN lub poprzez BLIK. Pasażer
indywidualnie dokonuje wyboru formy płatności bezgotówkowej, wskazując na ekranie dotykowym właściwą opcję.
Potwierdzeniem zrealizowania transakcji jest papierowy bilet w formie paragonu - po prostu wydruk z biletomatu. W czasie kontroli
pasażer okazuje paragon.

Opis lokalizacji

autobusy komunikacji miejskiej

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach