projekt nr

Zabawa bez barier - integracja


Zdjęcie do projektu Zabawa bez barier - integracja

Skrócony opis

Projekt zakłada częściowe dostosowanie istniejącego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw, z którego mogłyby korzystać dzieci z ograniczona sprawnością ruchową, jak również dzieci bez dysfunkcji ruchowej. Na terenie takiego placu będą znajdowały się specjalne urządzenia umożliwiające korzystania z nich dzieciom niepełnosprawnym jak również w pełni sprawnym. Plac będzie posiadał odpowiedni dojazd bez barier architektonicznych.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki