projekt nr

Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zbaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską


Zdjęcie do projektu Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zbaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie chodnika umożliwiającego dojście mieszkańcom od ulicy Włoskiej a także Francuskiej do nowo wybudowanego placu rekreacyjno-sportowego przylegającego od wschodniej strony do boiska Orlik oraz placu zbaw dla dzieci w okolicach ulicy Francuskiej. Element ten stanowić będzie jednocześnie fragment planowanego parku osiedlowego którego realizacja planowana jest w niedługo.

Opis projektu

Tegoroczny projekt w ramach BO 2019 jest rozwinięciem idei z poprzedniego roku kiedy to wybraliśmy projekt połączenia chodnikiem ulicy Holenderskiej z terenem rekreacyjnym przy Orliku. Tym razem proponujemy budowę chodników łączących w/w teren rekreacyjny oraz istniejący już plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską i jej odnogami. Wykonanie tego projektu stanowić też będzie niejako szkielet pierwszego etapu stworzenia na naszym osiedlu parku osiedlowego. Pozwoli tez w kolejnych latach zająć się zagospodarowywaniem terenów, które dzięki tym chodnikom staną się dostępne dla większej części mieszkańców osiedla. Ważnym agrumentem, za powstaniem tej inwestycji jest gotowy projekt budowlany, którym dysponuje ZDiT w Koszalinie a który to projekt powstał w tym roku dzięki zabiegom i finansowaniu Rady Osidla UE. W załączeniu przedstawiamy szkic z wyszczególnionymi fragmentami proponowanych chodników.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki