projekt nr

Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zbaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską


Opis projektu

Tegoroczny projekt w ramach BO 2019 jest rozwinięciem idei z poprzedniego roku kiedy to wybraliśmy projekt połączenia chodnikiem ulicy Holenderskiej z terenem rekreacyjnym przy Orliku. Tym razem proponujemy budowę chodników łączących w/w teren rekreacyjny oraz istniejący już plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską i jej odnogami. Wykonanie tego projektu stanowić też będzie niejako szkielet pierwszego etapu stworzenia na naszym osiedlu parku osiedlowego. Pozwoli tez w kolejnych latach zająć się zagospodarowywaniem terenów, które dzięki tym chodnikom staną się dostępne dla większej części mieszkańców osiedla. Ważnym agrumentem, za powstaniem tej inwestycji jest gotowy projekt budowlany, którym dysponuje ZDiT w Koszalinie a który to projekt powstał w tym roku dzięki zabiegom i finansowaniu Rady Osidla UE. W załączeniu przedstawiamy szkic z wyszczególnionymi fragmentami proponowanych chodników.

Opis lokalizacji

Osiedle Unii Europejskiej, teren od ulicy Włoskiej wzdłuż terenów przyszłego parku osiedlowego do wejścia na plac rekreacyjno-sportowy od ulicy Hiszpańskiej.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach