projekt nr 22

22. Zakup teleskopu, spektografu i zegara słonecznego do Koszalińskiego Centrum Obserwacji Słońca przy Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie


Lokalizacja projektu

Kopuła (średnica 3metry) wraz z teleskopem - teren działki (ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin), na której znajduje się Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie, zegar słoneczny - wybrane miejsce obok budynku obserwatorium - również w obrębie działki.

Skrócony opis

Zakup kopuły oraz teleskopu wraz z kamerą i komputerem - pozwolą obserwować Słońce (zjawiska związane z aktywnością Słońca - wyrzuty koronalne materii, plamy słoneczne, inne), transmitować obserwację online oraz wykonywać wysokiej jakości zdjęcia do badań. Zakup spektografu umożliwi obserwację widma słonecznego oraz wzbogaci zajęcia dydaktyczne prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalini

Opis projektu

Postawienie obok budynku (w obrębie działki Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie) kopuły astronomicznej o średnicy 3 metrów na fundamencie, w której znajdzie się teleskop słoneczny Lunt Solar System, komputer wraz z kamerą Astro ZWO ASI 1600MM mono - pozwalające na bezpieczną obserwację Słońca, wykonywanie filmów, zdjęć oraz transmisji online z obserwacji. Do teleskopu dokupiony będzie montaż EQ8, który sprawi, że teleskop będzie podążał za przesuwającym się Słońcem (konieczne do precyzyjnych obserwacji). Dodatkowo w ramach projektu przewidujemy zakup spektografu, który umożliwi obserwację widma słonecznego.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach