projekt nr 16

16. Szkolne punkty pierwszej pomocy


Lokalizacja projektu

26 szkół i placówek wychowawczych w Koszalinie

Skrócony opis

projekt przewiduje urządzenie w 26 placówkach szkolnych punktów pierwszej pomocy  w składzie: defibrylator AED, nosze, apteczka pierwszej pomocy

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się zakup:
26 defibrylatorów AED
26 noszy
26 apteczek pierwszej pomocy
oraz urządzenie punktów w szkołach z odpowiednimi materiałami instruktażowymi.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach