projekt nr 16

16. Szkolne punkty pierwszej pomocy


Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się zakup:
26 defibrylatorów AED
26 noszy
26 apteczek pierwszej pomocy
oraz urządzenie punktów w szkołach z odpowiednimi materiałami instruktażowymi.

Opis lokalizacji

26 szkół i placówek wychowawczych w Koszalinie

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach