projekt nr

Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej


Lokalizacja projektu

ul. Spółdzielcza

Skrócony opis

Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę urządzeń na istniejącym placu zabaw, działka jest własnością miasta Koszalina. Urządzenia dostosowane dostosowane są do różnych grup wiekowych są zróżnicowane i dopasowane do potrzeb dzieci zamieszkujących osiedle. W załączeniu karty przykładowych urządzeń którymi można by zastąpić znajdujące się aktualne na placu.