projekt nr 2

2. Doposażenie "Skweru Osiedlowego" na Os. Bukowe w Koszalinie


Lokalizacja projektu

Skwer Osiedlowy - dz.nr 32/16 oraz 32/14 obr. 0017 m. Koszalin

Skrócony opis

Doposażenie realizowanego w 2018  roku przez RO Bukowe Skweru Osiedlowego polegającego na nasadzeniu drzew i krzewów wieloletnich oraz ustawienie elementów małej architektury.

Opis projektu

W 2018 roku RO Bukowe podjęła działanie w celu stworzenia dla mieszkańców Osiedla Skweru. Poprawia to estetykę, wygląd osiedla oraz stwarza mieszkańcom miejsce, gdzie mogą wyjść ze swoich mieszkań i odpocząć na świeżym powietrzu, wcześniej mieszkańcy byli tego pozbawieni. Na Osiedlu jest co raz więcej seniorów i projekt ten daje im możliwość do spotkań z innymi osobami a nie siedzenia w domach. Wszyscy mieszkańcy osiedla mogą odpocząć tam wśród barwnych roślin przez cały rok. Projekt polega na dodatkowym nasadzeniu drzew i krzewów wieloletnich oraz ustawienie elementów małej architektury.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1wywóz śmieci z koszy