projekt nr 9

9. Meble Miejskie - atrakcyjna przestrzeń miejska i wypoczynek


Lokalizacja projektu

Lokalizacje są wskazane w opisie projektu

Skrócony opis

W mieście brakuje ławek i miejsc do wypoczynku, a stan istniejących ławek i ich otoczenie nie zachęca do korzystania z nich. W związku z powyższym proponujemy w przestrzeni publicznej montaż oryginalnych ławek, leżaków, stolików i siedzisk służących estetyce i odpoczynkowi. W ten sposób chcemy rozszerzyć funkcjonalność i dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb różnych grup mieszkańców.

Opis projektu

Projekt dotyczy uzupełnienia i urządzenia na terenach miejskich miejsc wypoczynku.
W ramach projektu w pierwszej kolejności należy w niektórych miejscach zdemontować stare, zdewastowane ławki np. w Parku na skwerze UL BATALIONÓW CHŁOPSKICH/TADEUSZA KUTRZEBY.
Następnie w kilku lokalizacjach stworzone zostaną miejsca do wypoczynku poprzez montaż ławek, siedzisk i leżaków i stołów do gry w szachy.
Park na skwerze UL BATALIONÓW CHŁOPSKICH/TADEUSZA KUTRZEBY dz. 114/2 obręb 15
Park UL. PODGÓRNA/BUDOWNICZYCH dz. 2/8 obręb 20
Park Różany UL. PIŁUSUDSKIEGO dz. 73 obręb 19
W pozostałych lokalizacjach montaż ławek.
UL. MORSKA za wiaduktem dz. 701 obręb 0001, dz. 700/1 obręb 0002, dz. 21 obręb 0003
UL. MORSKA 9 przy siedzibie Stowarzyszenia Koszaliński Klub „Amazonka", oraz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego dz. 86 obręb 16,dz. 56/2 obręb 16, dz. 55/1 obręb 16
UL. ZWYCIĘSTWA - Katedra przy postoju TAXI dz. 1/7 Obręb 21
UL. AL. MONTE CASSINO dz. 604/8 obręb 15, dz. 604/17 obręb 15
UL. KRAKUSA I WANDY wzdłuż bazy PKS dz. 383/2 obręb 21
UL. ZWYCIĘSTWA 105 przy Centrum Kultury 105 dz. 272 obręb 20
UL. ROLNA dz. 11/1 obręb 18
Mała architektura może być wykonana z różnego rodzaju drewna egzotycznego albo krajowego świerk, jesion. Budżet zależny jest od wybranego materiału. Meble miejskie posiadają gwarancję, będą konserwowane a w razie potrzeby możliwy jest mały remont. Montaż należeć będzie do miejscowych firm, żadna firma produkująca w/w asortyment nie zajmuje się montażem.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja 4 000 zł