projekt nr 3

3. Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na "Dolinie Dwóch Stawów" w Koszalinie


Opis projektu

W ramach doposażenia i rozbudowy terenu rekreacyjno - sportowego na Dolinie Dwóch Stawów planuje się posadowienie ław drewnianych zadaszonych, grilli, siłowni zewnętrznych, dużego urządzenia linowo - wspinaczkowego dla dzieci oraz innej drobnej infrastruktury. Kosztorys inwestorski oraz projekt zostały wykonane w 2018 roku tak samo jak I część projektu - inwestycji.

Opis lokalizacji

Dolina Dwóch Stawów dz. nr. 6/3 obr 0017 m. Koszalin

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach