projekt nr 3

3. Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na "Dolinie Dwóch Stawów" w Koszalinie


Zdjęcie do projektu Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na "Dolinie Dwóch Stawów" w Koszalinie

Skrócony opis

Doposażenie realizowanego w 2018 roku projektu w ramach budżetu obywatelskiego, polegającego na uzupełnieniu i rozwinięciu terenu rekreacyjno - sportowego mieszczącego się przy "Dolinie Dwóch Stawów" w Koszalinie na Os. "Bukowe"

Opis projektu

W ramach doposażenia i rozbudowy terenu rekreacyjno - sportowego na Dolinie Dwóch Stawów planuje się posadowienie ław drewnianych zadaszonych, grilli, siłowni zewnętrznych, dużego urządzenia linowo - wspinaczkowego dla dzieci oraz innej drobnej infrastruktury. Kosztorys inwestorski oraz projekt zostały wykonane w 2018 roku tak samo jak I część projektu - inwestycji.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1wywóz śmieci z koszy

Załączniki