projekt nr 3

3. Zielona przystań dla Seniorów - dbajmy o to co już mamy


Lokalizacja projektu

Koszalin, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do 16 Nr działek 19/46 19/45 19/37 19/36

Skrócony opis

Projekt zakłada rewitalizację oraz wykonanie ławeczek i nasadzeń ozdobnych na 8 istniejących klombach, które znajdują się wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do 16.

Opis projektu

1. częściowa odbudowa istniejących  obrzeży klombów
2. rewitalizacja części kamiennych nadających się do pozostawienia
3. wykonanie siedzisk, ławeczek i umocowanie och elementach kamiennych
4. wykarczowanie starych, uszkodzonych roślin
5. wykonanie nasadzeń ozdobnych tj. rododendronów, forsycji, iglaków nieskopiennych wolnorosnących
6. pozostawienie i utrzymanie trawników

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą umową z PGK Koszain i ZDiT