projekt nr 21

21. Zakątek przyrodniczo-badawczy - ścieżka edukacyjno – przyrodnicza ze strefą badawczą oraz ścieżką sensoryczną.


Lokalizacja projektu

Ogród Przedszkola Nr 14

Skrócony opis

Stworzenie innowacyjnego, edukacyjnego placu w ramach organizowanej w ogrodzie przedszkolnym ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej ze strefą badawczą oraz ścieżką sensoryczną.  

Opis projektu

W ramach projektu zamierzamy doposażyć organizowaną ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą o ścieżkę obejmującą strefę badawczą oraz ścieżkę sensoryczną. Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza będzie składała się z następujących stacji:
• Stacja – „Mały tropiciel” – urządzenie Eko-memory,
• Stacja – „Ścieżka sensoryczna” – urządzenie Panel sensoryczny i Panel sensoryczny drewniany,
• Stacja badawcza – urządzenia Koło optyczne, Naukowy HEX, Wir wodny, Peryskop,
• Stacja relaksacyjna – urządzenia Rury deszczowe, Eko-kuchnia.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie i konserwacja urządzeń