projekt nr

Spotkanie na Dworcowej


Lokalizacja projektu

ul. Dworcowa / ul. Jana z Kolna

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację imprezy/pikniku na ul. Dworcowej/Jana z Kolna z udziałem mieszkańców osiedla Nowobramskiego z firmami działającymi w obrębie osiedla a także organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację imprezy/pikniku podczas której na ul. Dworcowej/Jana z Kolna mogłyby przedstawić się zarówno firmy jak i wszelkiego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, instytucje, które prowadzą swoje działalności na osiedlu Nowobramskim. Spotkanie takie może przyczynić się do nawiązania współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, mieszkańcami i firmami a także określić potrzeby zarówno mieszkańców jak i podmiotów odnośnie dalszego rozwoju naszego osiedla. Piknik może przyczynić się do nawiązania stałej współpracy pomiędzy strefą biznesu o organizacjami i mieszkańcami osiedla.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach