projekt nr 6

6. Bulwary Młyńskie – Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza.


Zdjęcie do projektu Bulwary Młyńskie – Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza.

Lokalizacja projektu

Teren spacerowy wzdłuż rzeki Dzierżęcinki oraz pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do nowej ścieżki rowerowej. Przejście - tunel pod ulicą Młyńską.

Skrócony opis

Rewitalizacja nabrzeża wzdłuż rzeki Dzierżęcinki na tyłach budynku Muzeum oraz terenu położonego pomiędzy ul. Młyńską i Batalionów Chłopskich, nowe chodniki, remont przejścia podziemnego wraz z namalowaniem murali przedstawiającymi Stary Koszalin, wycięcie zbędnych krzewów, zagospodarowanie terenu na nowo, podświetlenie wodospadu przy elektrowni wodnej, postawienie ławek i nowego oświetlenia.

Opis projektu

Rewitalizacja zaniedbanego terenu na odcinku od przejścia pod ul. Młyńską  do nowej ścieżki rowerowej z wyłączeniem schodów oraz całego terenu położonego między ul. Młyńską i Batalionów Chłopskich, do nowo powstałej ścieżki rowerowej. Odnowienie nawierzchni spacerowej wzdłuż koryta Dzierżęcinki, wycięcie zbędnych krzewów i drzew zasłaniających widok na rzekę i elektrownię wodną, podświetlenie wodospadu przy elektrowni wodnej, montaż ławeczek  wraz z nowym oświetleniem,  namalowanie muralu w tunelu ze zdjęć starego Koszalina ze szczególnym uwzględnieniem Pałacu Młynarza oraz najbliższej temu miejscu okolicy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki