projekt nr 20

20. Zadbany Koszalin – dodatkowe pieniądze na sprzątanie i pielęgnacje zieleni


Lokalizacja projektu

Teren Miasta Koszalina

Skrócony opis

Dodatkowe środki pieniężne na bieżące utrzymanie zieleni i sprzątanie terenów najczęściej użytkowanych prze mieszkańców.

Opis projektu

Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie częstotliwości porządkowania terenów miejskich, użytkowany najczęściej przez mieszkańców.  Częstsze koszenie trawników w sezonie, przycinanie krzewów, grabienie liści, bieżące sprzątanie ulic i placów.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach