projekt nr 1

1. Bukowe Cup


Lokalizacja projektu

Kompleks sportowy położony przy ul.Baczewskiego/Tradycji

Skrócony opis

Projekt Bukowe Cup zakłada zorganizowanie dwóch turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Bukowe jak również z Koszalina.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz studentów z Osiedla Bukowe, ale nie zamierzamy zamykać się na grupy z innych osiedli.Turnieje będą organizowane w czerwcu - "Początek Lata" oraz we wrześniu - "Przywitanie Szkoły". W trakcie każdego z turniejów zostanie rozegrany mecz pokazowy pomiędzy mieszkańcami Osiedla Bukowe, a samorządowcami lub też inną grupą. Każdy z uczestników otrzyma słodki podarunek, dla zawodników przygotowana będzie również woda. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymają medale, puchary i sprzęt sportowy. Zawody będzie prowadził profesjonalny animator.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach