projekt nr 7

7. Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska do koszykówki (siatkówki) przy ul. Miłej w Koszalinie


Lokalizacja projektu

Koszalin, ul. Miła działka 52/3; 8/10 obręb 9

Skrócony opis

Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska do koszykówki (siatkówki) przy ul. Miłej w Koszalinie

Opis projektu

W ramach przedstawionego opracowania oczekiwana jest kontynuacja prac nad realizacją projektu zagospodarowania terenu placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Miłej w Koszalinie - etap III "B".
Boisko wielofunkcyjne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załączamy do wniosku).
Dla opracowanego projektu ZDiT posiada opracowany kosztorys inwestorski. Dla etapu "B" wartość kosztorysowa robót została oszacowana na kwotę: Boisko wielofunkcyjne - 126.734,82zł netto; Piłkochwyty -15.768,93zł netto i Wyposażenie boiska 18.135,00zł netto. Całkowity koszt wykonania boiska szacuje się na kwotę 197.585,66zł brutto.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Bieżące utrzymanie i eksploatacja2 500 zł