projekt nr -

-. Osiedlowy plac zabaw "JEDLINY" Sport, nauka, rekreacja i integracja pokoleń.


Lokalizacja projektu

Realizacja projektu to teren Szkoły Podstawowej nr. 23 w Koszalinie
Ul. Sportowa 19,
Nr. Działki : 38/2
Obręb: 18

Teren szkoły jest ogrodzony. Projekt placu zabaw ma w założeniu ogrodzenie, wejście (bramka). Pozwoli to na wyznaczenie granic inwestycji oraz zachowanie warunków bezpieczeństwa. W kosztorysie przygotowanym przez Urząd Miasta Koszalin  ogrodzenie za  wynosi 300 zł/mb.  W przygotowanym projekcie różnica w cenie 222,00zł/mb, ponieważ ogrodzenie ma mieć charakter symboliczny.

Skrócony opis

Ogólnodostępny plac zabaw pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3-12 lat. Poprawie ulegnie standard życia mieszkańców oraz estetyka Osiedla Jedliny. Projekt idealnie wpisze się w otaczającą infrastrukturę sportową, którą jest balon piłkarski oraz stadion Gwardia. Każde pokolenie znajdzie tu miejsce dla siebie. Sport, nauka, rekreacja i integracja pokoleń.

Opis projektu

Planowana powierzchnia placu 320 m2. W zależności od potrzeby spełnienia warunków zabudowy, plac może przyjąć kształt kwadratu lub prostokąta. Teren Szkoły Podstawowej obok boiska to idealne miejsce na planowaną inwestycję. Szkoła jako organ głownie korzystający z placu zabaw zapewni dbałość o teren i urządzenia. Plac ma zawierać w sobie dwie strefy. 1/3 powierzchni wykonana z płytek elastycznych z SBR lub ECDM ma pełnić rolę strefy gier podwórkowych tzn. wykonane mają być tam np. gry w klasy. Druga strefa z podłożem piaskowym ma służyć jako teren  pod urządzenia zabawowe wymienione w kosztorysie. Wielofunkcyjność placu zabaw jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników różnych grup wiekowych.Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym zarówno dla mieszkańców osiedla Jedliny, uczniów SP23 w Koszalinie oraz pozostałych mieszkańców miasta Koszalin.Powyższa inwestycja spełni rolę osiedlowego placu zabaw oraz wpłynie na integrację środowiska lokalnego. Plac zabaw stałby się ośrodkiem wspólnych spotkań rodziców, dziadków, co pozwoli na zacieśnienie więzi najbliższych z dzieckiem.Dzieciom nie uczęszczającym do przedszkoli pozwoli poprzez kontakt z innymi rówieśnikami nauczyć się poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Plac zabaw przyczyni się do wzrostu atrakcyjności osiedla pod względem walorów estetycznych i krajobrazowych, a przede wszystkim spełni marzenie trzech pokoleń mieszkańców osiedla Jedliny.Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego powstanie niezwykłe miejsce, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu.Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa ponieważ wszystkie urządzenia będą certyfikowane.Osiedle Jedliny jest zamieszkane przez rodziny wielopokoleniowe. Plac zabaw na osiedlu Jedliny będzie miejscem, które łączyć będzie pokolenia oraz tworzyć idealne miejsce zabaw dla dzieci.
Przy ul. Piłsudskiego znajduje się plac zabaw "Jacek i Agatka", który jest idealnie wyposażony. Niestety odległość naszej szkoły i usytuowanie placu przy bardzo ruchliwej ulicy uniemożliwia codzienne korzystanie z niego. Ulica Sportowa przy której znajdowałaby się proponowana inwestycja jest  spokojnym, cichym zakątkiem miasta Koszalin. Z terenu szkoły korzystają całe rodziny z miasta Koszalin przyjeżdżające na zajęcia piłkarskie na boisku balon. Plac zabaw byłby idealny dla rodzin z małymi dziećmi czekającymi na starsze pociechy które trenują na balonie.Szkoła Podstawowa nr. 23 jest liderem zarówno edukacji jak i rozpowszechniania wiedzy historycznej w tematyce lotnictwa. Może warto byłoby stworzyć tematyczny plac zabaw. Z czasem wyposażyć w tablice informacyjne związane z historią lotnictwa.Plac zabaw mógłby stać się pierwszym spotkaniem dzieci w wieku przedszkolnym z ich przyszłą szkołą podstawową.Stwórzmy tam oazę dla wielu pokoleń Koszalinian.Zaplanowane koszty sporządzone zostały na podstawie średniej ceny rynkowej produktów i usług.Przeprowadzono konsultacje z lokalnymi firmami prowadzącymi działalność w zakresie urządzania tego typu inwestycji. Przykładowe zdjęcia załączone do wniosku stanowią jedynie materiał poglądowy. Urządzenia wymienione w kosztorysie mogą ulec modyfikacji w zależności od faktycznej ceny rynkowej zaproponowanej przez ewentualnego wykonawcę.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach