projekt nr -

-. Park kieszonkowy przy murach


Park kieszonkowy

Lokalizacja projektu

dz. nr 206, obręb 20, ul. Podgrodzie

Skrócony opis

Projekt obejmuje rewitalizację zielonego skweru przy murach obronnych na skrzyżowaniu ul. Bogusława II i ul. Podgrodzie. W ramach projektu przewidziano remont schodów, wymianę nawierzchni ciągów pieszych z uregulowaniem ich przebiegu wraz z wyposażeniem skweru w obiekty małej architektury takie jak ławki, śmietniki oraz oświetlenie.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu przewiduje się:
- remont nawierzchni ciągów pieszych przystosowanych do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich oraz wózków dziecięcych; nawierzchnia naturalna ograniczona kostką brukową nawiązująca charakterem do sąsiadujących ze skwerem murów obronnych.
- montaż ławek z oparciem oraz śmietników a także pojemników na psie odchody,
- rozbudowa instalacji oświetleniowej na terenie działki,
- nasadzenia roślinności ozdobnej niewymagającej wielu zabiegów pielęgnacyjnych, stworzenie w centralnej części skweru rabaty z kwiatami i krzewami - łąka kwiatowa z podświetleniem.
- remont schodów prowadzących ze skweru na ul. Podgrodzie; wymiana okładziny schodów, montaż balustrad.
- uporządkowanie istniejącej zieleni.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki