Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Emilii Gier Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr -

-. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Emilii Gierczak w urządzenia i elementy małej architektury


realizacja projektu

Lokalizacja projektu

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów działką ewidencyjną  nr 595 w obrębie ewidencyjnym nr  15 przy ul. Emilii Gierczak o powierzchni 4297 m2 stanowi nieruchomość niezabudowaną, zagospodarowaną na cele przestrzeni publicznych, otwartą dla mieszkańców Osiedla, ograniczoną działkami z zabudową wielorodzinną oraz usługową. Działka stanowi punkt skrzyżowania komunikacji pieszej na Osiedlu. Zlokalizowana jest w północnej części miasta Koszalina w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Osiedla Na Skarpie. W centralnym punkcie działki znajduje się utwardzony, nieogrodzony plac po byłym boisku sportowym, a jego otoczenie uzupełnione jest dwoma placami zabaw dla dzieci, ciągami pieszymi oraz zielenią niską i wysoką. Istniejący sposób zagospodarowania terenu jest chaotyczny, przypadkowy, a istniejące utwardzenia wymagają remontu.

Opis projektu

Wyposażenie  placu zabaw dla dzieci i młodzieży  przy ul. Emilii Gierczak  w urządzenia i elementy małej architektury na podstawie projektu wykonawczego i projektu zagospodarowania technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniem  na budowę (Decyzja Nr 149/2019 z dnia 7.05.2019 r. Prezydenta Miasta).

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zwiększenie opróżniania koszy (100 zł za kosz do ryczałtu ZDiT)
2Przegląd serwisowy urządzeń (2- 10 lat bezpłatny w zależności od materiału) - bezpłatnie w ramach gwarancji
3Sprzątanie (ryczałt ZDiT)
Łącznie: 1 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Emilii Gierczak w urządzenia i elementy małej architektury