projekt nr 22

22. NIE nowotworom u dzieci z Koszalina


Lokalizacja projektu

Proponowane miejsce realizacji: plac przed Urzędem Miejskim w Koszalinie

Skrócony opis

Projekt zakłada przeprowadzenie badań z zakresu profilaktyki onkologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Koszalina. Przesiewowe badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Do udziału akcji planowane jest także zaproszenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Fundacji DKMS w celu pozyskiwania krwi i potencjalnych dawców szpiku.

Opis projektu

Projekt ma na celu objęcie profilaktyką zdrowotną najmłodszych mieszkańców Koszalina. Dzięki przyłączeniu się do Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań USG dzieci, realizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda, mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z usług najlepszych krajowych specjalistów z zakresu radiologii i onkologii dziecięcej. Ambulans, który zamierzamy zaprosić, dysponuje dwoma gabinetami do przesiewowych badań USG małych dzieci. Badanie takie obejmuje USG węzłów chłonnych, tarczycy, jamy brzusznej oraz dodatkowo u chłopców USG moszny.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony 6- dniowy cykl badań profilaktycznych dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Projekt zakłada przebadanie około 420 dzieci z Koszalina. Jedno badanie trwa około 15 minut. Po przeprowadzonym badaniu, każde z dzieci otrzyma drobny upominek- materiał promocyjny Stowarzyszenia Mama w Mieście Koszalin, w postaci zabawnego długopisu strzykawki, notesu lub balona. Rodzice natomiast, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą mogli skorzystać z darmowej porady związanej z koniecznością dalszej diagnostyki i leczenia. Do udziału w projekcie planowane jest także zaproszenie Fundacji DKMS oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, celem pozyskiwania krwi i potencjalnych dawców szpiku. Planowane są 2 dni współpracy  z DKMS i 2 dni z RCKiK w Szczecinie. Zaproszenie Krwiobusa i DKMS nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych kosztów. Wymagane jest jedynie stanowisko z dostępem do prądu i wc z bieżącą wodą.
Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin będzie aktywnie uczestniczyć w organizacji całego przedsięwzięcia. Akcja zostanie nagłośniona w mediach lokalnych i społecznościowych. Stowarzyszenie przeprowadzi zapisy na badania profilaktyczne i będzie wspierać specjalistów w trakcie 6-dniowych badań.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach