projekt nr 2

2. Przystanek rowerowy wraz z miejscem do wypoczynku i rekreacji


Lokalizacja projektu

OBRĘB 40 , działka miejska nr 54 przy ul. Lubiatowskiej przeznaczona w planach zagospodarowania terenu pod cele rekreacyjne.

Skrócony opis

Projekt zakłada zbudowanie przystanku rowerowego przy jednym z najciekawszych w Koszalinie i okolicy traktów rowerowych. Przystanek rowerowy Lubiatowo ma być wyposażony w infrastrukturę potrzebną rowerzystom na trasie jak zadaszona wiata, ławki i stoły, stojaki rowerowe, tablica informacyjna i woda pitna. Projekt zakład rewitalizację starej alei dębowej znajdującej się na tej działce.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż na działce miejskiej nr 54 obręb 40 ;   1 szt. zadaszonej drewnianej wiaty z siedziskami , 3 szt. stojaków rowerowych,  1 szt. tablicy informującej o dostępnych trasach rowerowych w okolicy, 3 szt. ławek ze stołami do spożywania posiłków ,1 szt. pompy do wody pitnej na utwardzonym podłożu z odpływem 2 szt. pojemnika na śmieci zlokalizowanego w pobliżu wiaty z siedziskami . Projekt zakłada także wykonanie prac porządkowych na zarośniętej i zaniedbanej obecnie działce nr 54 obręb 40 w/g projektu zagospodarowania terenu. Projekt  ma w głównych założeniach uwzględniać także : 1. zdobycie opinii MWiK oraz wycinkę starcyh i spróchniałych drzew, konarów oraz innej roślinności celem odsłonięcia pierwotnego założenia alei dębowej ( naturalistyczne uporządkowanie terenu). 2. wykonanie tymczasowego zjazdu z ul. Lubiatowskiej na teren przystanku rowerowego. 3 pozostawienie części obecnej roślinności na przedmiotowej działce w stopniu niezmienionym , by zachować naturalistyczny charakter otoczenia. 4. wyznaczenie na tej działce miejsca pod potencjalny prac zabaw ( dostosowany do charakteru działki ).

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

-