projekt nr -

-. Park na bunkrach - II etap


realizacja projektu

Lokalizacja projektu

Planowany do realizacji II etap "Parku na bunkrach" zlokalizowany jest w rejonie ul. Rybackiej na osiedlu "Morskie" w Koszalinie na działce nr 106 w obrębie ewidencyjnym 0011. Park umiejscowiony jest na terenach zielonych będących w zarządzie Zarządu Dróg i Transportu, pod których powierzchnią znajdują się wyłączone z użytku szczeliny przeciwlotnicze, wybudowane najprawdopodobniej w latach 30-ych XX wieku.

Skrócony opis

Park na bunkrach został zgłoszony do realizacji w ramach koszalińskiego budżetu obywatelskiego 2018 roku i w części zrealizowany. Opracowanie poprzedzono ekspertyzą techniczną szczeliny przeciwlotniczej i wykonano projekt. Ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych (50 tys. zł) zrealizowano tylko część projektu objętego opracowaniem. Pozostałą, proponuje się zrealizować w tej edycji.

Opis projektu

Do realizacji planuje się, zgodnie z dokumentacją techniczną będącą w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu i szkicem dołączonym do niniejszego projektu osiedlowego budżetu obywatelskiego, a w szczególności: przygotowanie podłoża, wykonanie obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni i podjazdów, zakup i montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci dostosowanych wyglądem do zamontowanych w I etapie przedsięwzięcia, zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonanie i montaż znaków drogowych oraz oznaczeń poziomych na jezdni, jak również kilku tablic informacyjno-edukacyjnych, dotyczących opisu historycznego szczelin przeciwlotniczych znajdujących się pod poziomem gruntu (z wykorzystaniem np. "Ekspertyzy technicznej szczeliny przeciwlotniczej" sporządzonej na potrzeby przygotowania dokumentacji całego przedsięwzięcia i realizacji I etapu zadania "Park na bunkrach".) oraz uzupełnienie nasadzeń.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt sprzątania, koszenia trawy, opróżniania koszy na śmieci5 000 zł
2koszt konserwacji obiektów małej architektury1 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Załączniki