projekt nr 3

3. Zwiększenie zieleni na terenie szkół podstawowych i przedszkoli miejskich na terenie Miasta Koszalin


Lokalizacja projektu

Wszystkie publiczne szkoły podstawowe (15) i przedszkola miejskie (20) w mieście Koszalin

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie miejsc zielonych poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni - krzewów, drzew, kwiatów na terenie szkół i przedszkoli, najpierw poprzez przygotowanie projektów kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych przez profesjonalnych projektantów zieleni ( w porozumieniu z Dyrektorami Szkół oraz Radami Rodziców), a następnie realizacja tych projektów.

Opis projektu

Projekt powinien zostać zrealizowany w następujących etapach:
1. przygotowanie przez UM w Koszalinie przetargu na prace projektowe terenów zielonych dla wszystkich szkół i przedszkoli Miasta Koszalin,
2. wyłoniony wykonawca przygotuje projekty, zawierające szczegółowe wytyczne zagospodarowania terenu tj. np. miejsce nasadzenia, rodzaj nasadzenia, wiek nasadzenia. Projekty nie muszą zawierać wizualizacji. Projekt powinien zawierać zalecenia co do sposobu utrzymania zaprojektowanych terenów zielonych w przyszłości.
3. obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca przy projektowaniu z Dyrektorami placówek oraz Radami Rodziców,
4. wykonawca przekaże projekty do Prezydenta Miasta Koszalina, który ogłosi przetarg na prace wykonawcze projektów - w ramach środków pozostałych z projektu.,
5. wyłoniony wykonawca wykona prace - w ramach pozostałych środków.
6. w kolejnych latach Szkoły i Przedszkola będą mogły kontynuować wykonanie zaprojektowanych prac w ramach własnych środków lub środków uzyskanych dodatkowo na ten cel.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1bieżące utrzymanie terenów zielonych w ramach bieżących kosztów utrzymania szkoły i przedszkola - np. przycinanie drzew, koszaenie trawy, podlewanie, nawożenie35 000 zł