projekt nr 3

3. Podwórko Rekreacyjne przy Przedszkolu nr 34


Lokalizacja projektu

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Koszalin, znajdująca się przy adresie Bema 9, obręb nr 28 dz. nr 12,13,14,15

Skrócony opis

Przewiduje się stworzenie podwórka rekreacyjno - edukacyjnego dla dzieci, przy Przedszkolu nr 34 przy ulicy Bema 9. Przewidziano zakup nowych urządzeń do zabawy, rekreacji i ćwiczeń wraz z utworzeniem mini boiska do piłki nożnej i montażem mini kosza do koszykówki. Na podwórku pojawią się stoliki z ławeczkami. Wszystko wykonane według wszelkich norm, certyfikatów i obowiązujących przepisów.

Opis projektu

Zamiarem projektu jest utworzenie nowego podwórka przy przedszkolu nr 34 przeznaczonego do zabaw i edukacji dla dzieci uczęszczających do placówki oraz dzieci mieszkających w okolicy. Obecnie na podwórku przedszkola znajdują się urządzenia do zabaw, z których większość liczy sobie kilkadziesiąt lat. Planowane jest utworzenie nowego mini boiska sportowego do piłki nożnej o powierzchni 75m2, montaż mini kosza do koszykówki, wyrównanie części podłoża oraz zakup nowych, certyfikowanych sprzętów do gier i zabaw zapewniających pełne bezpieczeństwo i radość zabawy. Kilka z istniejących sprzętów spełniających normy i wymogi pozostanie w obecnym miejscu. Przy przedszkolu można zaparkować samochód.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1pielęgnacja zieleni 4 000 zł
2sprzątnie 4 000 zł
Łącznie: 8 000 zł