projekt nr -

-. Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B


Lokalizacja projektu

Działka 21/86, obr. 16, wzdłuż ogrodzeń i szczytu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17, vis a vis frontu budynku Wańkowicza 9-9B i pojemników półpoddziemnych.

Skrócony opis

Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B.

Opis projektu

Celem zadania jest wykonanie miejsc parkingowych wyłącznie dla samochodów osobowych na działce 21/86, obr. 16, wzdłuż ogrodzeń Szkoły Podstawowej nr 17, vis a vis frontu budynku Wańkowicza 9-9B i pojemników półpoddziemnych. W celu wykonania zadania niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni, wytyczenie miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsca dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie pionowe znakiem lub znakami D-18 z tabliczką T-30, określającą sposób parkowania z informacją "Dotyczy wyłącznie samochodów osobowych". Teren przeznaczony pod parking wyposażony jest już w oświetlenie miejskie (lampy drogowe), w związku z czym pozostawione tu pojazdy będą bezpieczne i widoczne.

Załączniki