projekt nr -

-. ROZBUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ PRZY UL. STASZICA 1-5C I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY STASZICA.


Lokalizacja projektu

KOSZALIN, DZIAŁKA NR 43 OBRĘB EWIDENCYJNY 17 (ZATOKA PARKINGOWA NA WYSOKOŚCI BUDYNKU STASZICA 1-5C, PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA OD SPASOWSKIEGO 5A DO  ULICY BUKOWEJ ).

Skrócony opis

DOKOŃCZENIE BUDOWY MIEJSC POSTOJU W RAMACH PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY STASZICA  NA WYSOKOŚCI BUDYNKU STASZICA 1-5C WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY  CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY STASZICA POLEGAJĄCEJ NA WYDZIELENIU CIĄGU PIESZEGO I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z NAWIĄZANIEM SIĘ DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ULICY BUKOWEJ I JANA PAWŁA II.

Opis projektu

PROPONOWANY PROJEKT OBEJMUJE DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY STASZICA WEDŁUG ZATWIERDZONEGO W 2018 R. PROJEKTU ZARZĄDU DRÓG i TRANSPORTU W KOSZALINIE TJ. DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODCINKU STASZICA 1A- 5C.  ROZBUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ POZWOLI NA POWSTANIE DODATKOWYCH PIĘCIU MIEJSC POSTOJU W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO TRAWIASTEGO PASA TECHNICZNEGO. PROPONUJEMY OBJĘCIE PROJEKTEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY CHODNIKA PRZYLEGAJĄCEGO DO ZATOK PARKINGOWYCH, WZDŁUŻ ULICY STASZICA. WNIOSKUJEMY, ABY ZAKRES PRZEBUDOWY UWZGLĘDNIŁ WYDZIELENIE CIĄGU PIESZEGO I KONTYNUACJĘ ROZPOCZĘTEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WYKONANEJ DO BUDYNKU SPASOWSKIEGO 5A  ŁĄCZĄCEJ ULICĘ JANA PAWŁA II I ULICĘ BUKOWĄ.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1KOSZTY SPRZĄTANIA ZATOKI PARKINGOWEJ I KONSERWACJI (OGRANICZENIE OBECNYCH KOSZTÓW KOSZENIA TRAWY I RENOWACJI TERENÓW ZIELONYCH)100 zł

Załączniki