projekt nr 2

2. Osiedle przyjazne mieszkańcom


Lokalizacja projektu

ulica Bałtycka nr działki 609/13
ulica Bałtycka nr działki 609/6

Skrócony opis

Działka nr 609/13 utworzenie minifitnes, zamontowanie ławki, zamontowanie karuzeli i huśtawki sprężynowej
Działka nr 609/6  montaż lokomotywy

Opis projektu

Dz. nr 609/13 ławka 2.000 zł
3 x fitnes (sprzęt)  - 3 x 4.000 zł = 12.000 zł
karuzela  5.500 zł
huśtawka sprężynowa 2.500 zł
Dz. nr 609/6 lokomotywa 8.500 zł
Montaż ogółem 3.000

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach