projekt nr 2

2. Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła"


Lokalizacja projektu

Plac zabaw "Dziecięca Stodoła"
ul. Kolejowa 45-57, 75-108 Koszalin
Numer geodezyjny działki 35/32 obręb 0022 M. Koszalin

Skrócony opis

Istniejący plac zabaw "Dziecięca Stodoła" zostanie w pełni uzupełniony o brakujące ogrodzenie z dwoma furtkami oraz tablicę regulaminową. Ponadto wyposażony zostanie w dodatkowe urządzenia zabawowe: drabinkę łukową, bujak w kształcie huśtawki wagowej, huśtawkę 3D oraz urządzenie do fitnesu: wioślarz. Dodatkowo docelowo przy strefie piaskowej zostaną umieszczone dwie ławki bez oparcia.

Opis projektu

Istniejący plac zabaw "Dziecięca Stodoła" zostanie w pełni uzupełniony o brakujące ogrodzenie z dwoma furtkami oraz tablicę regulaminową. Ponadto wyposażony zostanie w dodatkowe urządzenia zabawowe: drabinkę łukową, bujak w kształcie huśtawki wagowej, huśtawkę 3D oraz urządzenie do fitnesu: wioślarz. Dodatkowo docelowo przy strefie piaskowej zostaną umieszczone dwie ławki bez oparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. Szczegółowy opis techniczny urządzeń oraz projekt doposażenia placu zabaw "Dziecięca Stodoła" w załączniku. Całkowity koszt projektu  to kwota 113 996,40 zł.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki