projekt nr 20

20. Koszaliński Inkubator Młodzieżowych Idei


Lokalizacja projektu

Miejscem realizacji projektu – utworzenia „Koszalińskiego Inkubatora Młodzieżowych Idei” – musiałby być lokal w ścisłym centrum miasta, mający ponad 100 mkw. powierzchni i dzielący się na kilka pomieszczeń. Taki układ obiektu pozwoliłby efektywniej realizować się jego użytkownikom.

Skrócony opis

Stowarzyszenie Koszalin 2.0 zrzeszające nastoletnich aktywistów postuluje o założenie „Koszalińskiego Inkubatora Młodzieżowych Idei”.
Aktywni nastolatkowie nie mają obecnie swojego miejsca, w którym mogliby rozwijać swoje projekty i inicjatywy. Chcemy, by powstał lokal umożliwiający uczniom i studentom popołudniowe spotkania w celu realizacji projektów społecznych czy eksponowania autorskich prac.

Opis projektu

„Koszaliński Inkubator Młodzieżowych Idei” to – w zamyśle autorów projektu – lokal usytuowany w centrum Koszalina oferujący tutejszym uczniom i studentom możliwość popołudniowych, a także wieczorowych spotkań oraz realizacji w nim ich pasji i zainteresowań.
Rozwiązanie powstawania takowych inkubatorów jest znane już w Polsce – podobne działają chociażby w Warszawie czy Gdańsku. Chcemy, by Koszalin również dołączył do miast inwestujących w młodzieżowych aktywistów, którzy chcieliby mieć „swoje miejsce”, w którym w sposób wolny i twórczy mogliby realizować swoje oddolne inicjatywy.

Realizacja projektu opiera się na przystosowaniu jednego z lokali będących w użytkowaniu Miasta Koszalina do funkcjonowania Inkubatora (odświeżenie wnętrz, wyposażenie itp.), zatrudnieniu animatora sprawującego opiekę nad funkcjonowaniem obiektu w godzinach otwarcia (proponujemy w dni powszednie: 15:00 – 22:00), zaopatrzeniu lokalu w materiały niezbędne do możliwości rozwoju młodzieży, jak chociażby artykuły papiernicze, oraz kosztach utrzymania lokalu (rachunki za media itp.).

Inkubator byłby miejscem tętniącym życiem, w którym spotykałyby się grupy klasowe, nieformalne zespoły społeczne, młodzi artyści etc. Organizowane byłyby tam koncerty, wernisaże, wieczorki poetyckie, debaty – wszystkie formy aktywności przygotowywane przez ludzi młodych dla swoich rówieśników. Autorzy projektu zwracają także uwagę na możliwość zbudowania w ramach funkcjonowania opisywanego obiektu „ponadpokoleniowej współpracy” – nastolatkowie mogliby zapraszać seniorów na darmowe zajęcia z cyfryzacji (podstawowa obsługa komputera etc.), zaś emeryci odwdzięczaliby się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz serdecznością.

Projekt opisuje miejsce, w którym podejmowane aktywności nie są uzależnione od jakiegokolwiek grafiku czy harmonogramu. Naszym postulatem jest stworzenie przestrzeni, w której de facto każdy będzie gospodarzem, mogąc niemal w sposób nieograniczony realizować tam swoje pomysły społeczne i kulturalne.
Jesteśmy przekonani, że „Koszaliński Inkubator Młodzieżowych Idei” będzie miejscem rozwoju lokalnego życia obywatelskiego, zwłaszcza najmłodszego pokolenia – jakże wartościowego dla miasta. Jego otwarcie zostanie poprzedzone kampanią promocyjną przeprowadzoną na terenie miasta i zachęcającą do odwiedzania i de facto współtworzenia Inkubatora.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roczny budżet na wypłatę wynagrodzeń dla animatora30 000 zł
2Roczny budżet na wypłatę kosztów stałych i mediów15 000 zł
3Roczny budżet na utrzymanie obiektu - zakup artykułów papierniczych, wystawienniczych itp.15 000 zł
4Roczny budżet na realizację inicjatyw kulturalnych i wydarzeń społecznych25 000 zł
Łącznie: 85 000 zł