projekt nr 18

18. Rolkodrom - Boisko do jazdy i gry w hokeja na rolkach, miejsce do bezpiecznej nauki jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach dla wszystkich!


Lokalizacja projektu

Teren przy Skate Parku przy ul. Kopernika, należący do miasta Koszalina i będący w zarządzie ZOS. (obok boisk treningowych Gwardii).

Skrócony opis

Budowa na terenie należącym do miasta, przy ul. Kopernika (tereny Gwardii) profesjonalnego boiska do jeżdżenia na rolkach i gry w hokeja oraz do nauki jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach dla dzieci.

Opis projektu

Budowa na terenie należącym do miasta, przy ul. Kopernika (tereny Gwardii) profesjonalnego boiska do jeżdżenia na rolkach i gry w hokeja. Boisko z nawierzchnią sztuczną, ogrodzone bandami o wysokości ok. 1 m i z dwiema, wyjmowanymi bramkami do hokeja. Boisko byłoby otwarte dla wszystkich mieszkańców i funkcjonowało na podobnych zasadach jak położony obok skatepark. Zamontowanie dwóch regulowanych koszów do koszykówki dałoby możliwość niepełnosprawnym, jeżdżącym na wózkach uprawiania tej dyscypliny. Betonowe czy asfaltowe boiska szkolne są bardzo złym stanie na na teren Orlików, zgodnie z instrukcją użytkowania, nie można wjeżdżać na rowerach czy wózkach, ze względu na inny nieodpowiedni typ nawierzchni.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach