projekt nr 3

3. Śniadania za 30 minut


Lokalizacja projektu

Proponuję sale przy Parafii Św. Jóżefa przy ul. Łużyckiej. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wiem, że sala ta spełnia podstawowe wymogi co do ilości pomieszczeń oraz umeblowania.

Skrócony opis

Codzienne spotkania skierowane do osób ubogich, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale też wszystkich zainteresowanych merytoryczną treścią spotkań. Spotkania polegają na wspólnym śniadaniu, krótkiej codziennej prelekcji nt aktywności społecznej, relacji rodzinnych, zachęty do rozwoju i samorealizacji. Stałym elementem spotkań są też rozmowy uczestników na zadane tematy oraz modlitwa.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, nieaktywnych zawodowo i społecznie, z zaburzonymi relacjami rodzinnymi, często żyjących w skrajnym ubóstwie. Projekt ten ma z jednej strony być miejscem integracji i nawiązywania relacji społecznych, a z drugiej ma motywować i przygotowywać do poprawy sytuacji życiowej uczestników poza czasem niniejszych spotkań - zarówno w sferze materialnej jak i relacji rodzinnych, aktywności społecznej oraz zawodowej.
Istotnym faktem jest to, że sam posiłek nie jest celem spotkania. Posiłek (śniadanie) pełni dwie funkcje. Pierwszą jest funkcja bardziej marketingowa czyli przyciągnięcie mieszkańców osiedla na spotkania - dlatego w nazwie projektu jest posiłek, mimo, że nie jest on głównym celem projektu. Drugą funkcją jest to, że wspólny posiłek dobrze zorganizowany stanowi doskonałą przestrzeń do integracji grupy.

Projekt polega na codziennych spotkaniach przez okres 1 roku czasu, w dni ustawowo robocze. Każdorazowe spotkanie ma trwać 90 minut i będzie składać się z trzech zasadniczych bloków:

1. Prelekcja tematyczna - 30 minut, podczas których głoszony jest tzw "temat dnia". Forma to głownie konferencje mówione, wspomagane materiałami multimedialnymi. Tematy prelekcji uczestników do poprawiania sytuacji ich osobistej, ich rodzin, aktywizacji zawodowej, podejmowania działań na rzecz samorozwoju. Są to tematy z dość szerokiego zakresu, poruszające często wątki biblijne jako przykłady moralności czy mądrości w postępowaniu, podejmowaniu decyzji odnośnie swojego życia.
Prelekcje mają w dość mocno akcentować uczciwość, moralność w każdej dziedzinie życia, dlatego będą często zawierały przykłady biblijne jako wzorce do kształtowania prawidłowych postaw uczestników. Mimo wykorzystywania wątków biblijnych, sposób ich przytaczania ma być na tyle swobodny, aby osoby np. niewierzące również mogły wynieść dobre wartości z wysłuchanych treści.

2. Posiłek - blok o charakterze integracyjnym grupy,

3. Animowane rozmowy - panele dyskusyjne uczestników prowadzone przez animatorów na zadane tematy związane z tematem dnia. Celem jest omówienie praktycznego zastosowania w życiu uczestników, treści omówionych we wcześniejszej prelekcji.

4. Prelekcja końcowa - krótkie zakończenie całości spotkania, głównie przez przytoczenie postaci lub wydarzeń, z których uczestnicy mogą zaczerpnąć inspirację do swojego życia.W kontaktach z osobami grupy docelowej projektu, ze względu na ich trudną sytuację, ważnym elementem spotkań jest duża ilość "osobistej" uwagi poświęconej każdemu uczestnikowi, która to owocuje znacznie lepszą integracją grupy i rozwojem uczestników. Jest to często wręcz niezbędny czynnik, który jest w stanie "otworzyć" człowieka. Stąd też jest potrzeba bardzo przyjaznej, życzliwej i otwartej kadry prowadzącej spotkania.


Realizację powyższego formatu spotkań obejmuje działania:
- wynajem lokalu  w lokalu zawierającego pomieszczenie kuchenne do przygotowania posiłków oraz pomieszczenie konferencyjne.
- zatrudnienie i przeszkolenie kadry realizującej projekt: 1 kucharz, 2 animatorów, 1 prowadzący
- zakup komputera przenośnego, projektora i ekranu do projektora
- nawiązanie współpracy ze "Spiżarnią Caritas" .

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach